Költségvetés

A REN-RO Alapítvány 2021-es költségvetési beszámolója: Beszámoló letöltés (pdf) Kiegészítő melléklet letöltés (pdf)

A REN-RO Alapítvány 2020-as költségvetési beszámolója: Beszámoló letöltés (pdf) Adó 1% felhasználás letöltés (pdf)

A REN-RO Alapítvány 2019-es költségvetési beszámolója: Beszámoló letöltés (pdf) Adó 1% felhasználás letöltés (pdf)

A REN-RO Alapítvány 2018-as költségvetési beszámolója: Beszámoló letöltés (pdf) Adó 1% felhasználás letöltés (pdf)

A REN-RO Alapítvány 2017-es költségvetési beszámolója: Beszamoló letöltés (pdf) Adó 1% felhasználás letöltés (pdf)

A REN-RO Alapítvány 2016-os költségvetési beszámolója: letöltés (pdf) letöltés (pdf)

A REN-RO Alapítvány 2015-ös költségvetési beszámolója: letöltés (pdf)

A REN-RO Alapítvány 2014-es költségvetési beszámolója: letöltés (pdf) letöltés (word)

A REN-RO Alapítvány 2013-as költségvetési beszámolója: letöltés (pdf) letöltés (word)

A REN-RO Alapítvány 2012-es költségvetési beszámolója: letöltés (pdf)

A REN-RO Alapítvány 2011-es költségvetési beszámolója: letöltés (pdf)

*************************************************************************************

KÖZLEMÉNYaz adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére 2010 évbenátutalt összeg felhasználásáról

 ( a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezéseszerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény 6 §. (3) bekezdésealapján)

 A kedvezményezett azonosító adatai

A)

Kedvezményezett szervezet neve: REN-ROALAPÍTVÁNY AZ ELESETTEKÉRT

Szervezeti formája: alapítvány

Bírósági nyilvántartási száma:1443.

Székhelye: 1171 Budapest,Postakocsi utca 21.

Képviselője: Dr. Szöllősy Gyula

Adószáma: 19664620-1-42

Létesítőokirat, vagy alapszabály szerinti közhasznú célja:

Egészségmegőrzés,betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetűcsoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

 

                                                                                                 

B)

Közhasznúsági fokozata: közhasznúszervezet

Közhasznúsági jogállástmegállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma: 1991.03.19.

 

A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt össz. *

A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt összeg

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg

A rendelkező évben jutatott összeg

Összesen:

terhére

Juttatott összeg:

 

 

 

398.860

398.860

Tárgyévben felhasználható tartalék összege:

0

0

0

 

0

Tárgyévben felhasználható összeg összesen:

 

 

 

 

398.860

Ebből a tárgyévben (2011) felhasznált összeg bontása:

Tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg:

 

 

 

398.860

398.860

Tárgyévben működésre felhasznált összeg:

 

 

 

0

0

Tárgyévben felhasznált összeg összesen:

 

 

 

398.860

398.860

Tovább tartalékolt összeg:

 

 

 

0

0

Tartalékolás célja

 

 

 

 

 

Tartalékolás időtartama:

 

 

 

 

 

* Tárgyévnek arendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni.

 

KÖZLEMÉNY az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére2009 évben átutalt összeg felhasználásáról

2009.

A tárgyévet megelőző harmadik évben tartalékolt össz.terhére *

A tárgyévet megelőző második évben tartalékolt összeg terhére

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg terhére

A rendelkező évben jutatott összeg terhére

Összesen

Juttatott összeg:

-

-

-

404.349

404.349

T.évben felhasználható tartalék összeg

0

0

0

-

0

T.évben felhasználható összeg összesen

-

-

-

-

404.349

Ebből a t.évben (2010) felhasznált összeg bontása:

T.évben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg

-

-

-

404.349

404.349

T.évben működésre felhasznált összeg

-

-

-

0

0

T.évben felhasznált összeg összesen

-

-

-

404.349.

404.349

Tovább tartalékolt összeg

-

-

-

0

0

Tartalékolás célja

-

-

-

-

-

Tartalékolás időtartama

-

-

-

-

-


* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni


Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése

Az Alapítvány a rendelkező nyilatkozatok alapján kiutalt SZJA 1%-ból részben fedezi

  • az évente négy alkalommal megrendezésre kerülő veseklubbot,    (35.000,- Ft)
  • évente kétszer kirándulást szervez a betegeknek,                          (200.000,- Ft)
  • szociális segítségnyújtásban részesíti az arra rászorulókat,             (80.000,- Ft)
  • minden évben karácsonyi ünnepséget rendez ahol
    megvendégeli és megajándékozza a betegeket,                             (205.000,- Ft
  • támogatja a Péterfy Nephrologia-Ambulancia munkáját                (40.000,- Ft)
  • segítséget nyújt a B-bel felújításához.                                             (155.000,- Ft)